Oikos 365

Mitä? 

Oikos 365 on vuoden kestävä lähetyskoulu ja lähetysmatka Suomessa. Oikos 365 on osa kansainvälisen adventtikirkon maailmanlaajuista nuorisotyön One Year in Mission (OYiM) -aloitetta, jonka tarkoituksena on antaa nuorille aikuisille (18+) mahdollisuus korottaa Jeesusta maailman kaupungeissa. Kaupunkievankeliointi on olennainen osa lähetystyötä ajassamme. Evankeliumi on ainoa todellinen vastalääke yksinäisyydelle, köyhyydelle, sairauksille, rikoksille, päihteille ja rasismille.

Oikos 365:n tavoitteena on tarjota tiimille nuoria aikuisia mahdollisuus lähetystyöhön Suomessa sekä perustaa kotikirkko tai uusi seurakunta yhdelle paikkakunnalle. Läheteille Oikos 365 on mahdollisuus kasvaa Jumalan lapsena. Se on elämää muuttava lähetysvuosi sisältäen Raamatun opetusta ja evankeliointikoulutusta sekä ihmisten kohtaamista, sosiaalista palvelutyötä ja evankeliointia käytännössä.

Missä?

Oikos-Talo, Metsätähdentie 7 B, 01350 Vantaa

Milloin?

Alkaa 1.9. ja päättyy 31.8.

keitä mukana?

Oikos 365:een muodostetaan 4–8 henkilön ryhmä nuorista aikuisista. Lähettien mukana ryhmässä toimii ohjaajana Mikael Takamaa. Ryhmää valmentavat Atte Helminen ja Sakari Vehkavuori.

Mitä tehdään?

Lähetysvuosi muotoutuu ryhmän yhdessä tekemän toimintasuunnitelman ympärille. Vuosi sisältää Raamatun ja evankelioinnin opiskelua, evankelioivan toiminnan ja sosiaalisen palvelutyön suunnittelua sekä toteuttamista tavoitteena kohdata kohdealueen ihmisiä, luoda suhteita, rakentaa luottamusta ja kertoa evankeliumia.

Mitä lähetysvuosi maksaa?

Lähetysvuoden ajan lähetit saavat majoituksen, ruuat ja liikkumisen kohdealueella sekä pienen kuukausittaisen taskurahan. Jokainen lähetti vastaa henkilökohtaisesti omista henkilökohtaisista kuluistaan sekä omista matkoistaan kohdealueelle ja sieltä pois.

Miten pääsen mukaan?

Hakuaika on toistaiseksi kiinni, mutta jos olet kiinnostunut toiminnasta tai toimintaan osallistumisesta ota yhteyttä Atteen, Mikaeliin tai Katiin.

 

Lisätietoja: Atte Helminen, atte.helminen@adventtikirkko.fi,040 553 8879 tai Mikael Takamaa, 040 674 8639.

  ◄ Etusivulle

 

Kati: 040 564 9664
Mikael: 040 674 8639
Jetro: 044 975 2720

info@oikos.fi

Metsätähdentie 7 B
01350 Vantaa